CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC GIA

PHUCGIA IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Dịch vụ

Cung cấp dịch vụ hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu

Cung cấp dịch vụ hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu

Dịch vụ Logistic và ủy thác xuất nhập khẩu

Dịch vụ Logistic và ủy thác xuất nhập khẩu

Thương mại

Thương mại

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ hải quan

Tin tức

Hoạt Động

Đối tác